*Salavat-ı Fatih nedir?

 

'Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlika, 
 vel hatimi lima sebega, nasıril hakkı bil hakkı vel hadi ilâ sıratıkel müstegiym,
ve ala alihi hakka kadrihi mıkdârihil azıym.

 

‘Allahümme’
Ya Allah, Allah’ın 99 esmasını içerir.

‘salli alâ seyyidina Muhammedinil’
Ya Allah sen bizim seyidimiz Muhammed(sav) üzerine selat  eyle demektir.

‘Fatihi’
açmak-kapalılıkları açmak, alem-mevcudat Resulullah’ın nuruyla meydana gelmiş; 
fethedilmiştir. Resulun ismidir.

‘lima uğlika,’
Maddi ve manevi müşküller

‘ vel hatimi lima sebega,’
O hatimdir, ondan sonra nübüvvet sona ermiştir.

‘nasıril hakkı bil hakkı’
Resulullah’ın Hak ile halka yardım edici olmasını vurgular. Halkın Hak tarafından mağfireti ve
Hakk’a dönüşü resul yardımı ile olmuştur.

‘vel hadi ilâ sıratıkel müstegiym,’
El Hadi her şeye istikamet kazandıran anlamında Allah’ın ismidir.
Resulullah bu isimden hissedar olarak halkı doğru yola irşad etmiştir.

‘ve ala alihi’
Ya Allah sen Rahmetini Muhammed(sav) e inzal buyurduğun gibi ali üzerine de buyur demektir.
‘al’ her mümindir,
kalpleri küfür ve şirkten uzaktır, kıyamete kadar bu kelimeye dahildir.

‘hakka kadrihi mıkdârihil azıym.’
‘Ya Allah sen Resulünün nezdi ilahiyendeki azim olan kadri kıymet ve
şeref hallerine münasip şekilde üzerine rahmetini indir’ demektir.

 

Anlamı:
Allah’ım! Karanlılıkları açan, geçmişe son veren,Hakk’a hakkikatla destek olan,
mahlukatı senin doğru yoluna ileten efendimiz Muhammed’e,
O’nun a’line ve ashabına, O’nun yüce kudretince selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

 

 

*Salavat’ı Fatih; ‘Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar.Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.(Ahzab Suresi - 56. Ayet) ‘ ışığında Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) salat eden efdal bir salavattır.